Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Zriedkavá príčina symptomatickej poruchy koagulácie u pacienta s hnačkami
Mária Ondrejkovičová, Barbora Norek, Daniel Malík, Martina Jakabovičová, Marian Bátovský
va. Najčastejšie klinické prejavy (hnačka, úbytok hmotnosti, steatorea) sa vyskytujú u 10 % pacientov. Väčšina postihnutých (90 %) má prejavy atypické alebo úplne chýbajú, čo zapríčiňuje oneskorenú diagnostiku choroby. V našom prípade sme opísali zriedkavý výskyt symptomatickej poruchy koagulácie so spontánnou tvorbou hematómov, zapríčinený neskoro diagnostikovanou celiakiou. Pacienta sme vyšetrovali pre chudnutie, slabosť a hnačky. Krvné testy odhalili anémiu pri deficite železa, kyseliny listovej, vitamínu B12, poruchu koagulácie a významnú malnutríciu. Endoskopické vyšetrenie tenkého čreva, histologický nález a imunologické vyšetrenie potvrdili celiakiu. Pri dodržiavaní bezlepkovej diéty sa nutričný stav pacienta aj laboratórny nález rýchlo upravili. Pri kontrole v gastroenterologickej ambulancii (15 mesiacov po ukončení hospitalizácie) bol pacient bez subjektívnych ťažkostí, hnačiek a hematómov s normálnym endoskopickým obrazom v duodéne.


A rare cause of symptomatic coagulation disorder in a patient with diarrhoea
Coeliac disease as a systemic autoimmune disease causes damage for several organs; small intestine damage is almost typical. The most common clinical manifestations (diarrhoea, weight loss, steatorrhea) occur in 10% of patients. The majority of those affected (90%) have atypical manifestations or are asymptomatic, which causes a delayed diagnosis of the disease. In our case, we described a rare occurrence of a symptomatic coagulation disorder with spontaneous hematoma formation caused by the delayed-diagnosed coeliac disease. The patient first visited our clinic because of weight loss, weakness, and diarrhoea. Blood tests revealed anaemia with iron, folic acid, and vitamin B12 deficiency, coagulation disorder and significant malnutrition. Endoscopic examination of the small intestine, histological findings, and immunological testing confirmed the diagnose of the coeliac disease. Following a gluten-free diet, the patient’s nutritional status, as well as the laboratory findings, were rapidly improved. At the check-up after 15 months, the patient had no difficulties, diarrhoea or hematomas, an endoscopic result of the duodenum was normal.
Keywords: coeliac disease, malabsorption, coagulation disorder, anaemia
celiakia malabsorpcia porucha koagulácie anémia
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 166 – 169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by