Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zobrazovacie diagnostické a intervenčné možnosti u pacientov s akútnou pankreatitídou
Lenka Smatanová, Xénia Bavúzová, Ján Haršány, Rastislav Husťák, Andrej Klepanec
Akútna pankreatitída patri medzi časté príčiny akútnych bolestí brucha. Zobrazovacie modality zohrávajú dôležitú úlohu v manažmente pacientov s akútnou pankreatitídou. Patrí medzi ne ultrasonografia, počítačová tomografia a magnetická rezonancia. Okrem diagnostiky zohrávajú výkony pod kontrolou zobrazovacích modalít dôležitú úlohu v samotnom terapeutickom manažmente pacienta s akútnou pankreatitídou, či už pomocou metód intervenčnej rádiológie, alebo endoskopie. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad o jednotlivých možnostiach zobrazovania u pacientov s akútnou pankreatitídou aj o využití terapeutických metód pod kontrolou zobrazovacích modalít v liečbe týchto pacientov.


Imaging diagnostic and interventional possibilities in patients with acute pancreatitis
Acute pancreatitis presents one of the common causes of acute abdominal pain. Imaging modalities play an essential role in the management of patients with acute pancreatitis. Primary imaging modalities include ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. Apart from the diagnostic process, specific procedures under the guidance of imaging modalities play an essential role in the therapeutic process of patients with acute pancreatitis, either with interventional radiology methods or endoscopy procedures. This article aims to provide an overview of imaging options in patients with acute pancreatitis, as well as the use of the therapeutical procedures performed with imaging guidance in the treatment of these patients.
Keywords:acute pancreatitis, complications, diagnostic imaging, therapy
akútna pankreatitída komplikácie diagnostické zobrazovanie liečba
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 137 – 143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by