Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Whippleova choroba
Peter Hyrdel, Renáta Michalová, Rudolf Hyrdel
Whippleova choroba (WCH) je ešte stále záhadné infekčné, bakteriálne multiorgánové ochorenie postihujúce
štruktúry obsahujúce tuk(1). Najčastejšie postihuje tráviaci systém, ale môže postihovať aj srdce, pľúca, nervový systém, kĺby a oči. V gastrointestinálnom trakte postihuje najmä štruktúry zodpovedné za vstrebávanie živín a spôsobuje malabsorpciu s ťažkou malnutríciou. WCH sa prejavuje najmä stratou hmotnosti až kachektizáciou s následnou poruchou imunitného systému. Je to ochorenie vyvolané baktériou Tropheryma whipplei (TW), ktorá sa nachádza v pôde, vo vode a dokonca v slinách a žalúdočnej šťave aj zdravých ľudí. Veľmi pravdepodobne ochorejú len ľudia s genetickou predispozíciou oslabenej imunitnej reakcie. Ak je ochorenie diagnostikované včas, je liečiteľné.
V prípade neskorej alebo nesprávnej diagnózy sa môže skončiť úmrtím pacienta.

Whipple’s disease
Whipple’s disease (WD) is still a mysterious infectious, bacterial multiorgan disease afflicting fat-containing structures(1). The most frequently it afflicts the digestive tract, but it might also afflict the heart, lungs, nervous system, joints and eyes. In the gastrointestinal tract, it afflicts mainly structures responsible for the absorption of nutrition and causes malabsorption with severe malnutrition. WD manifests mainly with the loss of weight or even cachexia with a subsequent disorder of the immune system. It is a disease induced with the bacterium Tropheryma whipplei (TW), which is in the soil, water and even in saliva and gastric juices of healthy people. Very probably just people with a genetic predisposition of weakened immune reaction get ill. When the disease is diagnosed early enough, it is treatable. In case of late or incorrect diagnosis, the patient might die.
Keywords: Whipple’s disease, epidemiology, pathogenesis, malnutrition, the strategy of ATB treatment
Whippleova choroba epidemiológia patogenéza malnutrícia stratégia ATB liečby
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 220 – 222
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by