Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam mliečneho tuku vo výžive dojčiat
Zuzana Havlíčeková
Nutričné intervencie vo včasnom detstve môžu významne ovplyvniť zdravotný stav dieťaťa. Práca predkladá aktuálne poznatky o význame ľudského mliečneho tuku a jeho náhrad vo výžive dojčiat.


The role of human milk fat in infant’s nutrition
Nutritional interventions in early childhood can significantly affect a child’s health. The review summarizes the current knowledge about importance of human milk fat and human milk fat substitutes in infant’s nutrition.
Keywords: human milk fat, MFGM, infants
humánny mliečny tuk MFGM dojčatá
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 305-307
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by