Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Ustekinumab v indukčnej a udržiavacej liečbe ulceróznej kolitídy
Martin Huorka
Ustekinumab je plne humánna monoklonálna protilátka, ktorá je antagonistom p40 interleukínu-12 a interleukínu-23 a je schválená na liečbu psoriázy, psoriatickej artritídy, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy(1). Účinnosť ustekinumabu v priebehu indukčnej a udržiavacej liečby u pacientov s ulceróznou kolitídou nebola známa. V roku 2019 bola publikovaná štúdia v N Engl J Med 2019; 381: 1201-1214 (Bruce E. Sands a spol.) v zmysle tejto problematiky, ktorá dokázala, že ustekinumab bol pri indukcii a udržiavaní remisie u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou ulceróznou kolitídou účinnejší ako placebo.


Ustekinumab in induction and maintenance of ulcerative colitis
Ustekinumab is a fully human monoclonal antibody which is an antagonist of p40 interleukin-12 and interleukin-23 and is approved for treatment of psoriasis, psoriatic arthritis, Crohn’s disease and ulcerative colitis(1). Efficacy of ustekinumab during induction and maintenance treatment in patients with ulcerative colitis has not been known. In 2019 a study was published in N Engl J Med 2019; 381: 1201-1214 (Bruce E. Sands et al.) in the sense of these issues, which proved that ustekinumab was at induction and maintenance of remission in patients with mild up to severe ulcerative colitis more effective than placebo.
Keywords: biological treatment, ustekinumab, ulcerative colitis
biologická liečba ustekinumab
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 171 – 175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by