Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Účinnosť simetikónu ako doplnku na prípravu čreva pred kolonoskopiou
Eduard Veseliny, Martin Janičko, Peter Jarčuška
Pri vykonávaní endoskopických zákrokov na najvyššej úrovni je nevyhnutné dôkladné prezretie a zhodnotenie sliznice. Bubliny v lúmene gastrointestinálneho traktu môžu významne zhoršiť hodnotenie sliznice, detekciu lézií a predĺžiť trvanie procedúry. Pokračujúci oplach luminálnych bublín vodou často neprináša zlepšenie slizničného hodnotenia a môže, naopak, viesť k zvýšenej tvorbe bublín. Simetikón je protipeniace činidlo, ktoré znižuje tvorbu bublín a zlepšuje vizualizáciu čriev, preto sa odporúča ako dôležitý doplnok pri príprave čreva pred kolonoskopiou. Niektoré štúdie preukázali, že použitie simetikónu môže pomôcť zlepšiť účinnosť prípravy čreva, znížiť tvorbu bublín, skrátiť čas intubácie céka, zvýšiť mieru detekcie adenómu, znížiť potrebu intraprocedurálneho použitia simetikónu a znížiť tak riziko infekcie prenášanej endoskopom. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad dôkazov zaoberajúcich sa možnosťou použitia simetikónu ako doplnku pri príprave čreva.

Efficacy of simethicone as an adjunct to bowel preparation before colonoscopy
When performing endoscopic procedures at the highest level, a thorough examination and evaluation of the mucosa are essential. Bubbles within the gastrointestinal lumen can significantly impair mucosal assessment, lesion detection, and lengthen the procedural duration. Continued lavage of luminal bubbles with water often does not improve mucosal evaluation and may instead lead to increased bubble formation. Simethicone is an antifoaming agent that reduces the formation of bubbles and improves bowel visualisation; therefore, it is recommended as an essential adjunct for bowel preparation before colonoscopy. Some studies have shown that use of simethicone can help improve bowel preparation efficacy, reduce the formation of bubbles, shorten the cecal intubation time, increase the adenoma detection rate, reduce the need for intraprocedural use of simethicone and decreases the risk of endoscope-transmitted infection. This article aims to provide an overview of the evidence dealing with the possibility of using simethicone as a supplement in bowel preparation.
Keywords: simethicone, bowel preparation, adenoma detection, colonoscopy
simetikón príprava čreva detekcia adenómu kolonoskopia
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 233 – 237
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by