Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Účinnosť kombinácie myo-inozitolu a alfa-laktalbumínu u žien s PCOS rezistentných proti myo-inozitolu
Martin Petrenko, Michaela Grossová
Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je závažný zdravotný problém s reprodukčným, metabolickým a so psychologickým rozmerom. Črevná dysbióza sa môže podieľať na vzniku inzulínovej rezistencie (IR), hyperandrogenizme, chronickom zápale a metabolickom syndróme (obezita a diabetes) a môže prispieť k vzniku PCOS. Dysbióza črevnej mikrobioty poškodzuje absorpciu širokého spektra látok. Jednou z možností nehormonálnej podpory v manažmente pacientok s PCOS a s tým súvisiacich stavov je používanie myo-inozitolu a d-chiro-inozitolu. Klinické štúdie aj prax potvrdili rezistenciu proti myo-inozitolu v určitej skupine žien priemerne okolo 30 %. Dôvodom rezistencie môže byť nedostatočné vstrebávanie myo-inozitolu. Možným riešením sa zdá použitie alfa-laktalbumínu v spojení s myo-inozitolom. Výsledkom je zvýšenie biologickej dostupnosti myo-inozitolu a následne aj jeho klinického účinku.

Efficacy of the combination of myo-inositol and alpha-lactalbumin in myo-inositol resistant women with PCOS
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a significant public health issue with reproductive, metabolic and psychological features. Gut dysbiosis can cause insulin resistance, hyperandrogenism, chronic inflammation and metabolic syndrome (obesity, diabetes) and may contribute to the development of PCOS. An imbalanced microbiota can hamper the absorption of a wide array of substances. One of the non- hormonal approaches of PCOS management and associated conditions is the application of myo-inositol and d-chiro-inositol. Clinical trials and practice have shown that MI is not always completely effective and approximately 30 % of woman are myo-inositol resistant. It seems that the reason is insufficient gut absorption of myo-inositol. The novel combination of myo-inositol and alpha-lactalbumin can improve the bioavailability of myo-inositol and clinical effectivity and could be helpful to resolve this condition.
Keywords: PCOS, chronic inflammation, gut dysbiosis, alpha-lactalbumin, myoinositol
PCOS chronický zápal črevná dysbióza alfa-laktalbumín myo-inozitol
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 185-187
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by