Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2-3
2020
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: FUNKČNÁ UROLÓGIA
Trospium chlorid ako 1. voľba v liečbe hyperaktívneho močového mechúra
Michal Kmak
Hyperaktívny močový mechúr OAB (overactive bladder) je definovaný(14) ako súbor príznakov, pre ktorý je typický nutkavý až imperatívny pocit močenia, pričom môže, ale nemusí byť spojený s únikom moču. Sprievodnými znakmi môže byť frekvencia (časté močenie v priebehu dňa) a noktúria (močenie v nočných hodinách). Najdôležitejším príznakom je prítomnosť urgencie (pocit nutkania na močenie) a frekvencie, pričom ostatné „sprievodné“ znaky nemusia byť vyjadrené vôbec(3).

Trospium chloride as first-choice treatment of the overactive bladder
An overactive bladder (OAB) is defined(14) as a set of symptoms characterized by a compulsive to imperative feeling of urination, which may or may not be associated with leakage of urine. Accompanying signs might be frequency (frequent urination during the day) and nocturia (urination at night). The most important symptoms are the presence of urgency (feeling urge to urinate) and frequency, while the other „accompanying“ signs may not be expressed at all(3)
Keywords: OAB, urgency, urination, nocturia
OAB urgencia močenie noktúria
Klin urol 2020; 16 (1): 40 – 42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by