Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Syndróm prázdnych folikulov
Zuzana Behúňová, Peter Harbulák, Iveta Stenová
Syndróm prázdnych folikulov je stav, keď sa pri aspirácii folikulov po predošlej stimulácii ovulácie v rámci cyklu in vitro fertilizácie nezíska žiaden oocyt. Tento stav vzniká napriek adekvátnemu rastu folikulov a adekvátnej hladine sérového estradiolu. Vyskytuje sa síce zriedkavo, ale nemožno ho predikovať a samotnú diagnózu možno stanoviť iba retrospektívne.
 
Empty follicle syndrome
Various side effects of stimulation therapy or complications can occur during assisted reproduction techniques. Empty follicle syndrome (EFS) represents one of them. It is a condition where no oocytes are retrieved during ovum pick up after ovarian stimulation in IVF cycles despite adequate follicular growth and serum oestradiol levels. It occurs rarely, but it cannot be predicted and the diagnosis can be made retrospectively only.
Keywords: empty follicle syndrome, final oocyte maturation, human choriogonadotropin, GnRH agonist
syndróm prázdnych folikulov finálna maturácia oocytov humánny choriový gonadotropín analóg gonadoliberínu (GnRH)
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 170-172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by