Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Súčasné postavenie vitamínu D v terapii neplodnosti žien
Filip Max
Aktívna forma vitamínu D pôsobí prostredníctvom receptorov aj v bunkách orgánov reprodukčného systému ženy.
V poslednom čase sa známe účinky regulácie metabolizmu vápnika a fosforu rozširujú a vitamínu D sa pripisujú mnohé iné významné funkcie. Parakrinné účinky vitamínu D sú v posledných rokoch skúmané najviac. Predpokladá sa, že hrá významnú úlohu aj v procese oplodnenia. Výsledky výskumov naznačujú, že dostatočná hladina vitamínu D pozitívne ovplyvňuje tento proces.

The current role of vitamin D in the treatment of infertility in women
The active form of vitamin D operates through receptors (VDRs) in many cells of organs in the woman’s reproductive system. The effects of regulating calcium and phosphate metabolism, which have been known for decades, have recently expanded and many other functions have been linked with vitamin D. Its paracrine effects have been the most studied in recent years. Therefore, it is thought to play an important role in the fertilization process. Research results suggests that sufficient levels of vitamin D affect the fertilization process positively.
Keywords: vitamin D, infertility, pregnancy, in vitro fertilization
vitamín D neplodnosť tehotenstvo IVF
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 175-176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by