Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Stúpajúci trend kolorektálneho karcinómu u mladších dospelých v USA
Tomáš Šálek
Výskyt a úmrtnosť na kolorektálny karcinóm (CRC) v USA klesajú. Napriek úspechu pri znižovaní výskytu CRC sa incidencia skorého výskytu CRC výrazne zvýšila. Trendy CRC sa hodnotili pomocou údajov zo Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) u jednotlivcov vo veku pod 50 a nad 50 rokov. Pozoroval sa zvýšený výskyt CRC u osôb mladších ako 50 rokov. U jedincov mladších ako 50 rokov sa úmrtnosť podľa incidencie stabilizovala, zatiaľ čo incidencia a úmrtnosť podľa incidencie klesla u jedincov vo veku 50 rokov a starších. Stupňujúci sa skorý výskyt CRC si vyžaduje skúmanie faktorov vedúcich k trendom podľa veku populácie.

Rising trends in colorectal carcinoma in younger adults in the USA
Colorectal cancer (CRC) incidence and mortality have been declining in the U.S. Despite success in reducing CRC incidence, the incidence of early-onset CRC has increased markedly. CRC trends were evaluated using Surveillance, Epidemiology, and End Results from Program Data for individuals under age 50 and 50 years and older. Increased CRC incidence among individuals under age 50 was observed. Among individuals under age 50, incidence-based mortality stabilized, while the incidence and incidence-based mortality decreased for individuals aged 50 years and older. The escalating CRC early-onset warrant investigation into the factors leading to the population-age level trends.
Keywords: colorectal cancer (CRC), incidence, mortality, early-onset
kolorektálny karcinóm (CRC) incidencia mortalita skorý výskyt
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 224 – 225
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by