Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skúsenosti s využitím SGLT-2 inhibítorov v klinickej praxi
Jozef Polko
V súčasnosti predstavujú SGLT-2 inhibítory jeden z piliérov liečby diabetikov 2. typu. Za posledné roky sa celkový pohľad na liečbu diabetika dramaticky zmenil. Upustilo sa od jednostrannej snahy zníženia glykémie za každú cenu (ideálne bez záchytu hyper- a hypoglykemických excesov) a do popredia sa dostáva multifaktoriálny prístup k liečbe. Okrem efektivity na zníženie glykémie by mala mať správna medikácia ďalšie benefity, z ktorých môže diabetik profitovať – vplyv na redukciu hmotnosti, zníženie kardiovaskulárneho rizika, mortality alebo spomalenie progresie nefropatie.

Experience with the use of SGLT-2 inhibitors in clinical practice
Currently, SGLT-2 inhibitors are one of the treatment pillars among patients with type 2 diabetes. During last years, the overall view on diabetic treatment has changed dramatically. One-sided efforts to reduce blood glucose at any costs have been abandoned (ideally without hyper- and hypoglycemic excesses) and a multicentric approach to treatment is coming to the fore. In addition to glucose lowering effectiveness, proper medication should have other benefits which diabetic patients can benefit from – the effect of weight loss, reduction of cardiovascular risk, mortality, or slowing the progression of nephropathy.
Keywords: Type 2 DM, empagliflozin, cardiovascular risk, mortality, nephropathy, oral antidiabetics, SGLT-2 inhibitors
DM 2. typu empagliflozín kardiovaskulárne riziko mortalita nefropatia orálne antidiabetiká SGLT-2 inhibítory
Interná med. 2020; 20 (10): 419-421
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by