Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
SEKREČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA
A. VINCEOVÁ, CH. BARTKO, M. BOROVSKÝ, A. PROCHOTSKÝ, P. LEVČÍK, S. KOLAČKOVÁ, P. HLAVČÁK, A. KRIŠTÚFKOVÁ

Sekrečný karcinóm prsníka je veľmi zriedkavý subtyp karcinómu. Tieto typy tumorov sú vo všeobecnosti spájané s priaznivou prognózou napriek tomu, že majú triple-negative fenotyp (estrogénový receptor, progesterónový receptor a c-erbB2 (HER-2) receptor). V tomto článku prezentujeme prípad 41-ročnej pacientky s týmto typom tumoru.


SUMMARY

Secretory carcinoma is a very rare subtype of breast carcinoma. These tumours are generally associated with a favourable prognosis, although having triple-negative phenotype (oestrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) negative and c-erbB2 (HER2) negative). In this presentation, a rare secretory carcinoma of the breast in a woman aged 41 years is discussed, and the literature is reviewed.

Keywords: secretory breast carcinoma
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. - 155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by