Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prokinetiká v dennej praxi gastroenterológa
Martin Tkáčik
Prokinetiká patria medzi dôležité látky, ktoré ovplyvňujú motilitu tráviaceho traktu. Itoprid patrí v súčasnej klinickej praxi medzi najvýznamnejšie prokinetiká. Účinkuje inhibične na dopamínové D2 receptory a inhibuje aktivitu acetylcholínesterázy. Zvýšená hladina acetylcholínu na neuromuskulárnych synapsách pozitívne vplýva na peristaltiku pažeráka, motilitu žalúdka aj gastroduodenálnu koordináciu. Po požití sa rýchlo vstrebáva a po 35 minútach dosahuje vrchol sérovej koncentrácie. Itoprid je bezpečný liek, ktorý neprechádza cez hematoencefalickú bariéru a neovplyvňuje QT interval. Používa sa na liečbu funkčných dyspeptických porúch aj prejavov dyspepsie spôsobenej organickými ochoreniami.
 

Prokinetics in the daily practice of a gastroenterologist
Prokinetics belong to key medicaments influencing motility of gastrointestinal tract. Itopride holds a crucial role among prokinetic drugs currently. Its therapeutical effect depends on the inhibition of dopamine D2 receptors and inhibition of the activity of acetylcholinesterase. An increased level of acetylcholine on neuromuscular synapses is beneficial for the peristaltic of the oesophagus, motility of the stomach as well as for gastroduodenal coordination. The absorption of itopride is rapid; its peak serum concentration occurs 35 minutes after oral uptake. Itopride is a safe prokinetic agent that does not penetrate the blood-brain barrier and does not affect the heart rate, either the QT segment. It is used for the treatment of functional dyspeptic disorders and organically caused dyspepsia.
Keywords: prokinetics, itopride, GERD, gastroparesis
prokinetiká itoprid GERD gastroparéza
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 157 – 159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by