Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prírodná liečba chronickej obstipácie  – výsledky klinickej štúdie
Filip Max
Prevalencia chronickej zápchy vo svete predstavuje približne 15 %. Väčšina ľudí siaha pri tomto probléme po voľnopredajných liekoch alebo výživových doplnkoch. Osmotické a stimulačné laxatíva sú stále liekmi prvej, resp. druhej voľby. Mnohé medzinárodné odporúčania však poukazujú aj na efektivitu prírodnej terapie. Látky z rebarbory, zo sušených sliviek či slezu, alebo samotná vláknina sa javia ako mimoriadne účinné, čo preukázala aj slovenská štúdia.

Natural remedy treatment of chronic obstipation – the results of the clinical study
The prevalence of chronic constipation in the world is about 15%. Most people reach for over-the-counter medications or food supplements for this problem. Osmotic and stimulant laxatives are still the drugs of the first and second choice, respectively. However, many international recommendations also point to the effectiveness of natural therapy. Substances made of rhubarb, prunes or mallow, or the fibre itself, appear to be extremely effective, as the Slovak study has shown.
Keywords: chronic constipation, natural therapy, fibres, rhubarb, prunes, laxatives
chronická zápcha prírodná terapia vláknina rebarbora slivky laxatíva
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 238 – 239
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by