Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Preimplantační genetické testování embryí – podmínky, metody, indikace a výsledky
Kateřina Veselá, Pavel Trávník, Ilga Grochová, Jitka Němečková, Lenka Hromadová, Gabriela Tauwinklová, Jakub Horák, Miroslav Horňák, Tomáš Kocur, Jan Veselý
Preimplantační genetické testování (PGT) se v posledních letech zařadilo mezi smysluplné a rutinně používané techniky asistované reprodukce a reprodukční genetiky. Mezi analytickými metodami v PGT převažují masivně paralelní sekvenování (MPS), nazývané také metoda sekvenovánínové generace (NGS = Next Generation Sequencing) a karyomapping. Doporučenou metodou odběru materiálu je biopsie několika buněk trofektodermu prováděná za asistence laseru, což na rozdíl od biopsie blastomer přináší přesnější diagnostickou informaci a má podstatně menší dopad na vývojový potenciál embryí. Po transferu euploidního embrya, které má zároveň ideální morfokinetické parametry dle time-lapse záznamu, lze dosáhnout pregnancy rate až 75 %. K transferu by měla být preferována embrya plně euploidní, avšak řada párů takového výsledku nedocílí. Proto je nutno se soustředit i na problematiku transferu embryí mozaicistních, po nichž jsou opakovaně zaznamenány porody zdravých dětí, avšak je nutno počítat s poloviční implantací a vyšším rizikem potratu. V takovém případě je nutné doporučit provedení pečlivého prenatálního vyšetření včetně invazivního.

Preimplantation genetic testing of embryos – conditions, methods, indications and results
Preimplantation genetic testing (PGT) became a meaningful and routine technique used in assisted reproduction and reproductive genetics during the past years. Massive parallel sequencing (MPS) also called Next Generation Sequencing (NGS) and karyotyping are currently prevailing methods. Laser-assisted biopsy of trophectoderm cells is prioritized over a blastomere biopsy due to better diagnostic information and lesser impact on embryo developmental potential. Pregnancy rate around 75% could be reached after an embryo transfer of euploid embryo in case of optimal time-lapse morphokinetic parameters. Euploid embryo only should be selected for an embryo transfer. However, some couples are unable to reach such a result. So we should also focus on issues of mosaic embryo transfers which could lead to a healthy baby delivery; however, we can expect just a half of implantation rate and higher miscarriage rate. Careful prenatal testing, including an invasive one, is highly recommended in that case.
Keywords: PGT-A, PGT-M, NGS, trophectoderm biopsy, time-lapse monitoring, mosaicism
PGT-A PGT-M NGS biopsie trofektodermu time-lapse monitoring mozaicismus
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 163-169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by