Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Predsieňová fibrilácia a srdcové zlyhávanie – duálna epidémia
Branislav Stančák
Ide o prehľadovú prácu, ktorá sa zaoberá významným problémom v súčasnej kardiológii, t.j. srdcovým zlyhávaním a fibriláciou predsiení v ich vzájomných vzťahoch. V práci sa rozoberajú teoretické aspekty súvislostí medzi oboma ochoreniami a tiež praktickým liečebným prístupom. Širšia znalosť tejto problematiky v kardiologickej komunite môže pozitívne ovplyvniť efektivitu liečby takto postihnutých pacientov a zlepšiť ich prognózu.


Atrial fibrillation and heart failure – dual epidemics
This is a review that deals with a significant problem in contemporary cardiology, i.e. heart failure and atrial fibrillation in their mutual relationships. The paper discusses theoretical aspects of the relationship between the two diseases and also the practical treatment approach. Wider knowledge of this issue within the cardiology community can positively affect the effectiveness of treatment of affected patients and improve their prognosis.
Keywords: heart failure, atrial fibrillation, risk factors, pathophysiology, rate control, rhythm control
srdcové zlyhávanie fibrilácia predsiení rizikové faktory patofyziológia kontrola frekvencie
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 122-125
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by