Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazistiky
Pravdepodobný prenos vírusu kliešťovej encefalitídy materským mliekom u dojčaťa
Jana Kerlik, Mária Avdičová
V tomto článku prezentujeme kazuistiku dojčaťa a kliešťovou encefalitídou na Slovensku, u ktorého pravdepodobným faktorom prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy bolo materské mlieko. Podľa literatúry prenos vírusu kliešťovej encefalitídy materským mliekom nebol dodnes ani vylúčený ani potvrdený.Probable transmission of tick-borne encephalitis virus through breast milk in a baby
In this paper we present the case study of tick-borne encephalitis (TBE) in an infant in Slovakia, in whom the probable factor of transmission was breast milk. According to available literature the transmission of TBE via breast milk has been neither excluded nor confirmed.
Keywords: tick-borne encephalitis, baby, breast milk, breastfeeding, vaccination
kliešťová encefalitída dojča materské mlieko dojčenie očkovanie
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 321-323
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by