Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Portálna hypertenzia v detskom veku
Marcel Lavrík, Iveta Čierna, Dagmar Székyová, Jana Kosnáčová
Manažment portálnej hypertenzie u detí je tímová spolupráca medzi pacientom, jeho rodinou, všeobecným lekárom a špecialistami. Usmernenia založené na dôkazoch neboli v pediatrii stanovené. Táto práca opisuje etiológiu, patofyziológiu a klinický obraz portálnej hypertenzie v detskom veku, diagnostické testy, možnosti liečby a manažmentu. Komplikácie portálnej hypertenzie vedú k významnej morbidite a sú poprednou indikáciou pri uvažovaní
o transplantácii pečene.

Portal hypertension in children
Paediatric portal hypertension management is team cooperation between the patient, the patient’s family, the general practitioner, and speciality providers. Evidence-based practice guidelines have not been established in paediatrics. This work discusses the aetiology, pathophysiology, and clinical presentation of paediatric portal hypertension, diagnostic tests, and treatment and management options. Complications of portal hypertension lead to significant morbidity and are a leading indicator for consideration of liver transplantation.
Keywords: liver disease, paediatric portal hypertension, therapy
ochorenie pečene portálna hypertenzia v detskom veku liečba
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 185 – 191
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by