Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
POMER NEUTROFILOV A LYMFOCYTOV PRI GYNEKOLOGICKÝCH OCHORENIACH
J. DROBNÝ
SÚHRN

Patofyziológia mnohých ochorení, nielen zápalových, zahŕňa aj imunologickú, resp. zápalovú zložku. Využitie vhodných zápalových markerov zlepšuje diagnosticko-terapeutický manažment. Ide o prehľadovú štúdiu zameranú na možnosti praktického využitia pomeru neutrofilov a lymfocytov pri diagnostike a terapii v gynekológii. Pomer počtu neutrofilov a lymfocytov možno využiť pri vyšetrovacom a liečebnom procese gynekologických zápalov ako pelvic inflammatory disease a tubo–ovarian abscess, ako aj gynekologických nádorov, ako sú cervikálne, ovariálne a endometriálne karcinómy. Stanovenie neutrofilovo-lymfocytového pomeru sa taktiež odporúča pri iných gynekologických ochoreniach, ako je endometrióza a syndróm PCO. Tento pomer stúpa s rozvojom choroby. Poukazuje tak na stupeň závažnosti ochorenia, umožňuje spresniť jeho prognózu a prispieva aj k odlíšeniu niektorých malígných a benígnych nádorov.


SUMMARY

In the pathophysiology of many diseases, not only inflammatory ones, immunological or inflammatory component is included. Application of appropriate inflammatory markers improves diagnostic and therapeutic management to define the validity of neutrophil to lymphocyte in the gynaecological diagnostics and therapeutic process. It is an overview of studies, using neutrophil to lymphocyte as a diagnostic method in gynaecology. The analysed studies recommend using neutrophil to lymphocyte in diagnostic and therapeutic management in gynaecological inflammatory diseases such as pelvic inflammatory diseas and tubo–ovarian abscess, just as in malignant gynaecological tumours such as ovarian, endometrial and cervical cancer. NLR may also be used in other gynaecological diseases such as endometriosis and polycystic ovary syndrome. Neutrophil to lymphocyte increases with the development of disease; this way indicates the degree of seriousness of the disease, has prognostic value and contributes to the differentiation between malignant and benign tumours in some cases.

Keywords: neutrophils to lymphocyte ratio, NLR, gynaecological diseases
pomer neutrofilov a lymfocytov NLR
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s.  – 128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by