Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN Košice
a XI. DÉMANTOV DEŇ
20. jún 2019
Miesto konania
Aula LF UPJŠ
SNP 1, Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Registrácia
20. jún 2019 od 7:30 hod.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok:
Členovia SPS, SEVS Nečlenovia a členovia
s členskými nedoplatkami
Lekárnici
15 € 20 € 20 €

Spôsob platby:
• Prevodom na účet do 10. 6. 2019*
• v hotovosti pri registrácii


Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Číslo účtu: 1026852003/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 20619
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Kongresový jazyk:

slovenský, český, anglický

Trvanie prednášok:
10 minút

Potvrdenie o účasti:
Kredity (celé podujatie spolu)
Podujatie je hodnotené kreditmi CME a SLeK
Pasívna účasť: 6 kreditov
Partneri
Ďakujeme.
XXXV. KONF. KLIN. DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN XI. DÉMANTOV
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal