Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN Košice
a XI. DÉMANTOV DEŇ
20. jún 2019
Miesto konania
Aula LF UPJŠ
SNP 1, Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Abstrakty:
Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Pediatria (Bratisl.) 2019.
Termín na dodanie abstraktov najneskôr do 20. 05. 2019
na e-mail: milan.kuchta@upjs.sk

Pokyny pre písanie abstraktu:

Rozsah: 0,5-1 strana formátu A4 (max. 1800 znakov, vrátane medzier)
Riadkovanie: 1,5

Štruktúra abstraktu:

Názov príspevku
Autori: (priezvisko a iniciálka mena autora a spoluautorov)
Pracovisko: (napr. DFN Košice)
Členenie abstraktu: úvod, vlastný text, záver
E-mail prednášajúceho:
Partneri
Ďakujeme.
XXXV. KONF. KLIN. DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN XI. DÉMANTOV
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal