organizátor podujatia www.amedi.sk
Live stream webinár pre diabetológov
Diabetes mellitus 2.typu
- úskalia a prielom v liečbe ochorenia obličiek
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Garant: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Moderuje: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.


1) prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
1. interná klinika FNKV, Praha 10
Význam štúdie CREDENCE1 a jeho primárneho cieľa pre prognózu pacientov s DKD

2) prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Centrum diabetológie IKEM, Praha 4
Význam štúdie CREDENCE1 z pohľadu KV a sekundárnych renálnych výstupov z CVOT – prínosy a riziká   

3) doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, SchronerMED s.r.o Košice
Glukocentrický prístup – súčasnosť alebo minulosť? 

4) doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Oddelenie diabetológie, Ľubochňa 
Význam vyšetrovania renálnych parametrov pri rôznych štádiách DKD a súčasné možnosti SGLT2 inhibície.

Podujatie je zaradené do kreditného systému. Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity. Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu.
Následne môžete získať dodatočné 2 kredity za vyplnenie AD testu.
Záznam z prenosu bude zverejnený na stránke po dobu 6 mesiacov. Pri sledovaní záznamu je možné kredity získať už len za AD test.

Akreditácia platí pre členov SLK a ČLK. Slovenským lekárom budú kredity pripísané elektronicky. Českým lekárom budeme zasielam emailom potvrdenie o účasti.

1) Perkovic V., et al. N Engl J Med. 2019;380(24):2295–2306.

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal