Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
2. FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK
16. - 17. marca 2018
Miesto konania
Hotel Kaskády
Sliač
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
Videozáznam kazuistík si môžete pozrieť aj na našom youtube kanále.13:00 - 14:30 Blok: Sclerosis multiplex I.
13:00 - 14:30 Blok: Sclerosis multiplex I.

1. Správna liečba pri nesprávnej diagnóze
Gödöllová E., Surmajová K., Travkina J., Bábel P., Repčíková S., Petrík O. (Galanta)

2. Progresívna multifokálna leukoencefalopatia s prejavmi alexie a agrafie
Kantorová E., Michalik J., Kurča E. (Martin)

3. Biologická liečba sclerosis multiplex – dilema v praxi
Petrleničová D., Karlík M. (Bratislava)

4. Nekonvenčný zápalový syndróm CNS – diagnostická a terapeutická výzva
Kováčová S., Viszlayová D., Brozman M. (Nitra)

15:00 – 16:45 Blok: Cerebrovaskulárne ochorenia I.

5. TU mozgu manifestujúci sa iktálne
Došeková P., Krastev G. (Trnava)

6. CTP a chrobák v hlave
Juskanič D., Brozman M., Behúnová Z., Pindéšová N., Hajaš G., Viszlayová D., 
Mušáková H. (Nitra)

7. Atypické hemorágie po trombolytickej a endovaskulárnej liečbe
Cisár J., Krastev G., Haring J., Mako M., Cabuková M., Števková Z. (Trnava)

8. „Keď všetko môže byť inak...“
Lehotská A. (Košice)

9. Amyloidné záchvaty: diagnostická výzva
Petrovičová A. (Nitra)

10. Idarucizumab – l. aplikácia monoklonovej protilátky u pacienta s ischemickou cievnou mozgovou príhodou na dabigatrane pred intravenóznou trombolýzou v SR
Kravecová A. (Svidník)

17:00 - 18:30 Blok: Pohybové ochorenia

11. Prekvapenie u mladej pacientky alebo „poľovačka na dystóniu“
Necpál J. (Zvolen)

12. Keď DMO nie je DMO
Veselý B., Brozman M., Hajaš G. (Nitra)

13. Úskalia diferenciálnej diagnostiky posturálnej instability a porúch chôdze u seniorov
Menkyová I., Lisá I. (Bratislava)

14. Posturálne derformity u parkinsonských syndrómov
Martinková J., Straka I., Kušnírová A., Valkovič P. (Bratislava)

15. Detská mozgová obrna – alebo ani nie?
Škorvánek M. (Košice)

Partneri
Ďakujeme.
GENERÁLNY PARTNER
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal