Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
ONESKORENÉ PRERUŠENIE PUPOČNÍKA A ODBER PUPOČNÍKOVEJ KRVI
P. PŠENKOVÁ, J. ZÁHUMENSKÝ
SÚHRN

V súčasnosti čoraz viac rodičiek po pôrode žiada o odloženie prerušenia pupočníka až po jeho dotepaní. Svetová zdravotnícka organizácia taký postup odporúča. Nevhodný je v prípade, že novorodenec je hypoxický a vyžaduje si neodkladnú starostlivosť. Prerušenie pupočníka 2-3 minúty po pôrode sa spája so zväčšením množstva krvi akceptovanej novorodencom až o jednu tretinu a so zlepšením jeho kardiopulmonálnej adaptácie. Zároveň sa zabezpečujú dostatočné zásoby železa, ktoré je nevyhnutné pre správny vývoj centrálnej nervovej sústavy novorodenca. Tieto zásoby pretrvávajú až 6 mesiacov po pôrode. Takýto postup je možný aj pri odbere pupočníkovej krvi. Súčasné postupy umožňujú odobrať pupočníkovú krv aj po dotepaní a oneskorenom prerušení pupočníka. Pupočníková krv je významným rezervoárom kmeňových buniek, ktorých transplantáciu možno neskôr využiť.

SUMMARY

Nowadays, many parturiens ask for clamping of umbilical cord not earlier than it stops pulsing. World Health Organization recommends late clamping of the umbilical cord while early clamping is not recommended unless the neonate is asphyctic or require immediate resuscitation. Clamping the cord in 2-3 minutes after delivery is associated with elevated volume of blood transferred by one third and optimizing cardiopulmonary adaptation of the neonate after sk_delivery. At the same time, it helps to build a sufficient supply of iron which is crucial for accurate development of the central nervous system and this supply lasts for 6 months after the sk_delivery. However, is delayed clamping contrary to cord blood collection? Current procedures allow collecting the umbilical cord blood present in the umbilical cord as well as in the placenta, which is processed, frozen and ready for later use in therapy. Umbilical blood is an important reservoir of stem cells whose transplantation is used in the treatment of many severe haematological and genetic diseases. So the question arises when to interrupt the umbilical cord and collect? Late clamping of umbilical cord and cord blood banking are not excluding each other. If the patient requests a delayed cord clamping or cutting the cord not earlier than when it stops pulsating, it is recommended that cord blood is also collected from the placental surface veins.

Keywords: clamping of the umbilical cord, umbilical cord blood banking
prerušenie pupočníka
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s.  – 143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by