Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Novinky prichádzajúce s empagliflozínom
Daša Skripová
Empagliflozín je antidiabetikum s ochranným efektom na srdce a obličky. Posledný (virtuálny) kongres Americkej diabetologickej spoločnosti (ADA) priniesol publikovaním post-hoc analýz štúdie EMPA-REG-OUTCOME a EMPRISE ďalšie zaujímavé poznatky. Empagliflozín v porovnaní s placebom redukuje hospitalizácie a mortalitu zo všetkých príčin, má pomerne rýchly kardioprotektívny efekt, pričom najrýchlejšie sa prejaví na znížení rizika hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie (SZ). Okrem toho prispieva k efektívnemu odďaľovaniu inzulínovej liečby, zvyšuje pravdepodobnosť redukcie a znižuje potrebu zvyšovania celkovej dennej dávky inzulínu a zároveň znižuje riziko vzniku syndrómu obštrukčného spánkového apnoe vs placebo. V podskupinovej analýze RWE (real-world-evidence) štúdie EMPRISE bola liečba empagliflozínom u pacientov spájaná s významnou redukciu hospitalizácií pre SZ v porovnaní s inhibítormi dideptidylpeptidázy-4 (iDPP4) a GLP-1RA (agonisty GLP-1 receptorov) aj u DM2 vo vyššom veku.

News coming with empagliflosin
Empagliflozin is an oral antidiabetic agent with the proven protective effect on the heart and kidney. Post-hoc analyses of EMPA-REG-OUTCOME and EMPRISE, which were presented during the last (virtual) congress of the American Diabetes Society (ADA) had brought up the very interesting knowledge. Empagliflozin reduces hospitalisation and mortality for all causes compared to placebo, has a relatively rapid cardioprotective effect, most remarkable on reducing the risk of heart failure hospitalisations. It significantly contributes to the delay of insulin initiation and reduces the need to increase total daily insulin dose. Moreover it reduces the risk of developing obstructive sleep apnea syndrome vs. placebo. In the subgroup analysis of the real-world evidence study EMPRISE, it was showed that empagliflozin was associated with a significant reduction of heart failure hospitalisations vs. dideptidylpeptidase-4 inhibitors (iDPP4) and GLP-1RA (GLP-1 receptor agonists) also in older T2D patients.
Keywords: Empagliflozin, post-hoc analyses, EMPA-REG-OUTCOME, EMPRISE
empagliflozín post-hoc analýzy EMPA-REG-OUTCOME EMPRISE
Interná med. 2020; 20 (10): 415-417
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by