Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nekonvulzívny status epilepticus
Miroslav Mako, Juraj Cisár, Georgi Krastev
Nekonvulzívny status epilepticus je definovaný ako pretrvávajúca alebo intermitentná zmena vedomia trvajúca viac ako 30 minút s pretrvávajúcimi epileptiformnými zmenami na EEG iba s miernymi alebo žiadnymi motorickými príznakmi. Incidencia je vysokopravdepodobne vyššia ako sa všeobecne predpokladá. Vzhľadom na nešpecifický klinický obraz s minimálnymi klinickými prejavmi je často poddiagnostikovaný. Určenie správnej diagnózy je ešte komplikovanejšie u pacientov s poruchou vedomia alebo u pacientov hospitalizovaných na intenzívnych jednotkách. EEG hrá nezastupiteľnú úlohu jednak v diagnostike, ale aj v monitorovaní odpovede na podanú terapiu. Nakoľko ide o ochorenie s vysokým rizikom poškodenia centrálneho nervového systému a mortalitou, musí byť epileptogénna aktivita ukončená čo najskôr a pacienti sú liečení na intenzívnej jednotke s komplexnou podpornou starostlivosťou.

Non-convulstive status epilepticus
Non-convulsive status epilepticus is defined as a persistent or intermittent change in the level of consciousness lasting more than 30 minutes with persistent epileptiform changes in EEG with only subtle or no motor symptoms. The incidence is likely to be higher than generally expected. Due to the non-specific clinical features with minimal clinical manifestations, it is often underdiagnosed. Determining the correct diagnosis is even more complicated in patients with impaired level of consciousness or in patients hospitalized in intensive care units. EEG plays a crucial role both in diagnosis and in monitoring the response to the therapy. As it is a disease with a high risk of central nervous system damage and mortality, epileptogenic activity must be terminated as soon as possible, and patients have to be treated in intensive unit with full supportive care.
Keywords: non-convulsive status epilpeticus, epilepsy, EEG
nekonvulzívny status epilepticus epilepsia EEG
Neurológia 2020; 15 (2): -91
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by