Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Natural killer bunky a ich význam pri implantácii embrya
Lenka Lapides, Viera Belušáková, Lenka Rybánska, Eliška Lacková, Ivan Varga, Pavel Babál
Uterinné natural killer bunky sú najpočetnejšími bunkami imunitného systému v maternici v čase implantácie embrya. V minulosti sa odborná spoločnosť mylne domnievala, že uterinné natural killer bunky a natural killer bunky v periférnej krvi majú podobné vlastnosti. Výskum sa sústredil najmä na natural killer bunky v periférnej krvi vzhľadom na možnosť ich neinvazívneho vyšetrenia. Dnes je známe, že podskupiny natural killer buniek predstavujú veľmi heterogénnu skupinu vzhľadom k ich funkcii. Predmetom výskumu v súčasnosti je liečba zvýšeného počtu uterinných natural killer buniek. Uterinné natural killer bunky sú hlavnými bunkami riadiacimi inváziu trofoblastu embrya, deciduálnu a placentárnu angiogenézu. Odchýlky v ich počte môžu viesť ku komplikáciám ako imunologická sterilita, preeklampsia, habituálny potrat, intrauterinná rastová reštrikcia plodu alebo predčasný pôrod. Špecifickú liečbu ani jednotné terapeutické postupy dodnes nemáme.

Natural killer cells and their importance at the implantation of the embryo
Uterine NK cells are the most common immune system cells inside the uterus during implantation process. In the past, we supposed, that uterine natural killer cells, as well as natural killer cells in blood, have a similar function, which was proven to be false. Most of the research has been focused on natural killer cells in the blood. Today we know that these two major populations have very different functions. Nowadays is research focused mainly on increased numbers of uterine natural killer cells. Uterine natural killer cells play a role in trophoblast invasion, decidual and placental angiogenesis. Alterations in decidual natural killer cells numbers may have influence on pregnancy complications such as immunologic infertility, pre-eclampsia, habitual abortion, intrauterine growth restriction or preterm sk_delivery. At present we still do not have effective therapy or guidelines.
Keywords: natural killer cells, uterine NK cells, repeated failure of implantation, habitual abortions, infertility
natural killer cells uterinné NK bunky opakované zlyhanie implantácie habituálne potraty neplodnosť
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 151-155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by