Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Mužská neplodnosť z pohľadu centra asistovanej reprodukcie
Martin Pustaj, Gabriela Kaňová, Peter Harbulák
V súčasnosti sa mužský faktor sterility podieľa približne na polovici prípadov neplodnosti páru. Základné vyšetrenie plodnosti muža, spermiogram, nedokáže odhaliť všetky príčiny sterility. Rozšírené vyšetrenia umožňujú objasniť doposiaľ idiopatické formy neplodnosti, medzi ktoré patrí aj oxidačný stres, poškodenie DNA v spermiách alebo imunologické poruchy. Zistenie príčin ich vzniku prispeje k zefektívneniu diagnostiky a liečby neplodného páru.

Male infertility from the perspective of the assisted reproduction. Consensus in pair management with man fertility disorders
Currently, the male factor participates in about half of cases of couple infertility. Basic examination of male fertility, semen analysis, cannot identify all causes of infertility. Extended examinations enable to specify idiopathic forms of infertility, including oxidative stress, DNA damage in sperm or immunologic disorders. Finding the causes of their development will contribute to better effectiveness of diagnosis and treatment of infertile couples.
Keywords: andrological factor, semen analysis, oxidative stress, DNA fragmentation, anti-sperm antibodies
andrologický faktor vyšetrenie spermií oxidačný stres fragmentácia DNA protilátky proti spermiám
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 140-144
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by