Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti využitia biologickej liečby u pacientov s bolesťou hlavy z nadmerného užívania liekov
Andrea Petrovičová, Egon Kurča
Preventívna liečba bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH – medication overuse headache) u migrenikov sa považuje za ťažký a niekedy až neriešiteľný problém. Názor na liečbu MOH sa v posledných rokoch zmenil vďaka randomizovaným klinickým štúdiám (RCT) s topiramátom a onabotulintoxínom A a najmä novým randomizovaným štúdiám s monoklonálnymi protilátkami proti CGRP (Calcitonin gene-related peptide - peptid príbuzný s kalcitonínovým génom). Doterajšie štúdie s erenumabom, fremanezumabom a galcanezumabom preukázali signifikantné zníženie počtu dní s migrénou za mesiac, redukciu akútnej liečby migrény aj nadmerného užívania analgetík.


Possibilities of using biological treatment in patients with headaches from excessive drug use
The preventive treatment of medication overuse headache in migraine patients was considered severe to intractable. The view for MOH treatment has changed in recent years thanks to prospective randomised clinical trials with topiramate and onabotulin toxin A and, in particular, new randomised studies with monoclonal antibodies against CGRP. Previous RCTs with erenumab, fremanezumab and galcanezumab have shown a significant reduction of the monthly migraine days, a reduction in both acute migraine treatment and overuse headache medication.
Keywords: chronic migraine, medication overuse headache, anti-CGRP monoclonal antibodies
chronická migréna bolesť hlavy z nadmerného užívania analgetík monoklonálne protilátky proti CGRP
Neurológia 2020; 15 (2): -113
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by