Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Metabolizmus železa a úloha vitamínu C
Zuzana Sninská
Železo je dôležitý biogénny stopový prvok. Vo forme hému je obsiahnuté v hemoglobíne, myoglobíne či cytochrómoch, uplatňuje sa i v imunitnom systéme. Môže byť však pre organizmus aj toxické, preto musí byť jeho metabolizmus veľmi prísne regulovaný. Regulácia metabolizmu železa prebieha na bunkovej aj na systémovej úrovni. Na bunkovej úrovni sú zapojené transferínové receptory regulujúce influx železa do bunky, feritín a systém Iron regulation proteins (IRPs) – Iron responsive elements (IREs), ktorý riadi tvorbu proteínov, ktoré sa v metabolizme železa uplatňujú. Na systémovej úrovni sa zúčastňuje predovšetkým pečeň a ňou produkovaný peptid hepcidín.
V metabolizme železa sa významnou mierou uplatňuje vitamín C – askorbát. Jeho známou vlastnosťou je, že zlepšuje vstrebávanie nehémového železa v čreve, reguluje tiež príjem železa do buniek a jeho metabolizmus. Askorbát moduluje metabolizmus železa stimuláciou syntézy feritínu, inhibíciou degradácie lyzozomálneho feritínu a znížením bunkového efluxu železa. Okrem toho askorbát v plazmatickej membráne je zodpovedný za stimulovaný príjem železa z nízkomolekulových železo-citrátových komplexov, ktoré sú významné v plazme v prípade ochorení z preťaženia železom.

Iron metabolism and the role of vitamin C
Iron is an essential biogenic microelement. In the form of hem, it is contained in haemoglobin, myoglobin or cytochromes. It is also applied in the immune system. However, it may also be toxic for the organism, so its metabolism must be very strictly regulated. The regulation of iron metabolism takes place both at the cellular and systemic levels. At the cellular level, there are involved transferrin receptors controlling the iron influx into the cell, ferritin, and iron regulation proteins (IRPs) – Iron Responsive Elements (IREs) to control the formation of proteins involved in iron metabolism. At the systemic level, the liver and the peptide hepcidin are involved.
In iron metabolism, vitamin C – ascorbate, is also significantly used. In addition to its known characteristic of improving the absorption of non-hemic iron in the intestine, it also regulates iron intake into cells and its metabolism. Ascorbate modulates iron metabolism by stimulating ferritin synthesis, inhibiting lysosomal ferritin degradation, and reducing cellular efflux of iron. Ascorbate in the plasma membrane is also responsible for ascorbate-stimulated iron intake from low-molecular iron-citrate complexes that are significant in plasma in case of iron overload diseases.
Keywords: vitamin C, iron metabolism, cellular regulation, systemic regulation
vitamín C metabolizmus železa bunková regulácia systémová regulácia
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 179-183
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by