Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Manažment diagnostiky a liečby eozinofilnej ezofagitídy u detí
Darina Kružliaková, Juraj Valentovič, Renata Szépeová
Eozinofilná ezofagitída (EoE) patrí do skupiny eozinofilných ochorení gastrointestinálneho traktu (EGID). Táto skupina chronických zápalových ochorení je klinicky charakterizovaná symptómami súvisiacimi s dysfunkciou príslušného segmentu/segmentov gastrointestinálneho traktu (GIT) a histologicky eozinofilnou infiltráciou epitelu pri absencii identifikovateľnej sekundárnej príčiny. Skupina EGID zahrňuje eozinofilnú ezofagitídu, eozinofilnú gastritídu, eozinofilnú gastroenteritídu a eozinofilnú kolitídu. Eozinofilná ezofagitída je celkovo najbežnejším a najlepšie opísaným EGID. Je považovaná za druhú najčastejšiu príčinu chronickej ezofagitídy, po gastroezofágovom refluxovom ochorení a najčastejšiu príčinu dysfágie a uviaznutia jedla u detí. Aj keď incidencia nie je dosiaľ presne stanovená, v posledných rokoch sa zaznamenáva stále stúpajúci výskyt tohto ochorenia, najmä u detí.

Management of diagnosis and treatment of eosinophilic oesophagitis in children
Eosinophilic oesophagitis diseases belong to the group of eosinophilic diseases of the gastrointestinal tract (EGID). This group of chronic inflammatory diseases is clinically characterized with symptoms related to dysfunction of particular segment/segments of the gastrointestinal tract (GIT) and histologically with the eosinophilic infiltration of the epithelium in the absence of identifiable secondary cause. EGID group involves eosinophilic oesophagitis, eosinophilic gastritis, eosinophilic gastroenteritis and eosinophilic colitis. Eosinophilic oesophagitis is overall the most frequent and best described EGID. It is considered as the second most frequent cause of chronic dysphagia and stuck of food in children. Even the incidence is until now not precisely stated. In recent years, there is still an increasing incidence of this disease, especially in children.
Keywords: eosinophilic gastrointestinal disease, eosinophilic oesophagitis, dysphagia
eozinofilné gastrointestinálne ochorenia eozinofilná ezofagitída dysfágia
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 192 – 196
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by