Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Liečba neplodnosti u žien nad 39 rokov
Silvia Toporcerová
Pokročilý vek matky je problém nielen medicínsky, ale aj etický a demografický. Presun gravidity do vyššieho veku má príčinu vo vzdelávaní, kariére, spoľahlivých kontracepčných metódach, nedostatočnom podporovaní mladých rodín, ale aj v mylnej predstave, že keby bolo najhoršie, je tu predsa umelé oplodnenie. To však nie je schopné kompenzovať prirodzený pokles reprodukčných schopností so stúpajúcim vekom. Šanca, že sa nám od 43-ročnej ženy podarí získať euploidnú blastocystu, môže byť menšia ako 5 %. U starších pacientok potrebujeme na zisk jedného euploidného embrya štatisticky vyšší počet oocytov, reálne však pri stimulácii získame podstatne menej oocytov ako u mladších žien. Mrazenie oocytov v mladšom veku môže byť v súčasnosti považované za jedinú metódu prevencie zlých výsledkov liečby neplodnosti vlastnými oocytmi vo vyšších vekových kategóriách žien a môže pomôcť znižovať potrebu darcovských cyklov u týchto pacientok.

Treatment of infertility in women over 39 years old
Advanced maternal age (AMA) is a critical social and clinical issue. The reasons can be associated with increased education and woman‘s employment, career goals, highly-effective contraceptive strategies, the paucity of social incentives to support parenthood, as well as a diffused and misleading idea that IVF can compensate for the natural decline in infertility with ageing . Specifically, the chance of producing a chromosomally-normal blastocyst might be even lower than 5% in women older than 43 years. In older patients producing fewer oocytes, far more eggs are required than in young patients to identify at least one chromosomally-normal embryo during an IVF cycle. Social-freezing, in particular, might be considered a “reproductive insurance” against age-related infertility, since it reduces the incidence of oocyte donation and the burden of ineffective fertility treatment at older ages.
Keywords: advanced maternal age, infertility, IVF
vyšší vek matky neplodnosť in vitro fertilizácia
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 157-160
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by