Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Komplikácie endoskopického vyšetrenia v pediatrickej gastroenterológii
Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Pavol Dvoran, Peter Lietava, Michal Demeter, Peter Bánovčin
Gastrointestinálna endoskopia patrí k základným diagnostickým a terapeutickým metódam v pediatrickej gastroenterológii. Pri dodržiavaní správnej techniky diagnostických a terapeutických výkonov patrí k bezpečným a efektívnym metodikám s nízkym rizikom komplikácií u pediatrických pacientov. Pre minimalizovanie rizík spojených s endoskopickými procedúrami je potrebné prispôsobenie prístrojového vybavenia veku pacienta, dôsledné vyhodnotenie anamnestických údajov a výsledkov vyšetrení a následne stratifikovanie rizikových jedincov. V publikácii sa autori venujú komplikáciám spojeným so samotným endoskopickým výkonom.

Complications of pediatric gastrointestinal endoscopy
Gastrointestinal endoscopy is one of the essential diagnostic and therapeutic methods in pediatric gastroenterology. Following the correct technique of diagnostic and therapeutic procedures, it is a safe and effective methodology with a low risk of complications in pediatric patients.
Keywords: endoscopy, gastrointestinal tract, complications
endoskopia gastrointestinálny trakt
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 203 – 206
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by