Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Koloskopie v dětském věku
Zuzana Michnová, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
Pediatrická digestivní endoskopie se vyvíjí v průběhu posledních 30 let a hraje důležitou roli při diagnostice a léčbě onemocnění gastrointestinálního traktu v dětském věku. Primárně jsou k ileokoloskopickému vyšetření indikovány děti s podezřením na nespecifické střevní zánětlivé onemocnění, krvácení z konečníku, s melénou, nevysvětlitelnou anémií, nevysvětlitelným chronickým průjmem a děti z rodin s geneticky determinovanou polypózou střeva.

Colonoscopy in children
Gastrointestinal endoscopy in the pediatric population has evolved during the last 30 years and plays a critical role in the diagnosis and treatment of digestive disorders in childhood. Primary indications for ileocolonoscopy in children are suspicion for inflammatory bowel disease, rectal blood loss, melena, unexplained anaemia, unexplained chronic diarrhoea. And children who have positive anamnesis of familiar polyposis syndrome.
Keywords: ileocolonoscopy, children, indication
ileokoloskopie děti indikace
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 215 – 218
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by