Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kedy by mal dieťa s nádchou vidieť ORL lekár?
Barbora Uhliarová, Gabriela Bugová
Respiračné infekcie sú najčastejším dôvodom návštevy ambulancie pediatra. Vo väčšine prípadov ide o akútnu vírusovú rinosínusitídu („bežnú nádchu“). Charakterizuje ju náhly vznik najmenej 2 z nasledujúcich príznakov: nosová obštrukcia/kongescia, výtok z nosa, kašeľ (denný aj nočný). V liečbe rinosínusitídy je veľmi dôležitá hygiena nosa, ktorá v mnohých prípadoch pomôže predísť recidíve, prolongovanému priebehu aj komplikáciám.
Autori sa v článku zaoberajú akútnym zápalom horných dýchacích orgánov u detí, jej liečbe aj situáciám, kedy je „správny čas“ odoslať dieťa k otorinolaryngológovi.Respiratory infections are the most common reason for visiting a general practitioner for children. Viral ethiopathogenesis (common cold) is the most common cause of acute rhinosinusitis in children. It is characterized by a sudden onset of at least 2 of the following symptoms: nasal obstruction/congestion, runny nose, cough (day or night). Nasal hygiene is very important in the treatment of rhinosinusitis that can contribute to prevent the recurrence, chronic course as well as complications.
Authors describe acute inflammation of upper airways in children, its treatment as well as situations when there is „right time“ to send a child to an otorhinolaryngologist.
Keywords: acute respiratory infection, rhinosinusitis, treatment, children
akútne respiračné infekcie rinosínusitída liečba deti
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 295-299
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by