Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2020
Téma čísla
Predsieňová fibrilácia a srdcové zlyhávanie – duálna epidémia
Branislav Stančák
Fibrilácia predsiení a katétrová ablácia
Adriana Sudzinová
Fibrilácia predsiení a implantácia stimulačného systému
Erika Komanová
Fibrilácia predsiení a kryptogénna cievna mozgová príhoda
Peter Mitro
Fibrilácia predsiení a antikoagulačná liečba
Silvia Mišíková
Prehľadové práce
Morfologické a funkčné zmeny ľavej predsiene u pacientov s fibriláciou predsiení a možnosti jej zobrazenia
Marta Jakubová, Ľudmila Farkašová, Ingrid Schusterová
CT perfúzia myokardu – funkčné hodnotenie koronárnej choroby srdca
Claudia Gibarti, Andrea Gallovičová, Mikuláš Huňavý, Jozef Gonsorčík
Srdeční amyloidóza
David Zemánek
Kazuistiky
Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie po zlyhanej trombolytickej liečbe
Simona Branná, Ján Haršány, Andrej Klepanec, Daniel Čambál
Rôzne
Projekt TELMISTAR I – Sledovanie efektu telmisartanu na dosahovanie vybraných metabolických a biochemických parametrov u pacientov s artériovou hypertenziou
Martin Čaprnda, Katarína Novodomská, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by