Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 4/2020
Téma čísla
Predsieňová kardiomyopatia a mozgový tromboembolizmus
Peter Hlivák
Ateroskleróza extrakraniálních arterií a riziko cévní mozkové příhody
David Ručka, Magdalena Mižičková, Lukáš Vincze, Juraj Maďarič, Petr Vařejka
Súčasný manažment CMP – čo by mal vedieť kardiológ?
Andrea Petrovičová
Riziko intrakraniálneho krvácania pri antitrombotickej liečbe – obavy, realita a prevencia
Zuzana Gdovinová
Synkopa alebo epilepsia – diferenciálne diagnostický evegreen
Peter Mitro
Prehľadové práce
SGLT2 inhibítory – ďalší hráč na poli liečby srdcového zlyhávania s redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory
Eva Goncalvesová
Fibrilácia predsiení a antiarytmická liečba – čo priniesli odporúčania 2020 pre manažment FP
Anna Vachulová
Skórovacie systémy v kardiológii
MAGGIC-skóre na predikciu mortality u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Juraj Dúbrava
Kazuistiky
Odvrátená náhla kardiálna smrť ako prvomanifestácia anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie z artérie pulmonalis u 48-ročnej pacientky
Katarína Bobocká, Tatiana Valkovičová, Adriana Reptová, Monika Kaldarárová, Iveta Šimková
Kde je rovnováha medzi ochranou pred tromboembolickými príhodami a krvácaním pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení? Kazuistika pacientky po opakovaných cievnych mozgových príhodách, s opakovanými epizódami krvácania
Anna Vachulová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by