Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Infekcie dolných dýchacích ciest u detí získané v komunite – pneumónia a bronchiolitída
Juraj Jakubička
Infekcie dolných dýchacích ciest patria k najčastejším infekciám v detskom veku. S ich diagnostikou a liečbou sa stretávame v ambulantnej aj nemocničnej praxi každodenne, pričom je potrebné pravidelne aktualizovať zaužívané diagnostické a terapeutické postupy vo svetle nových poznatkov. Pribúdajú noví vírusoví pôvodcovia, multirezistentné bakteriálne kmene, zvyšuje sa počet imunokompromitovaných detí, stúpajú počty prematúrnych detí. Dôsledkom sú možné zmeny v priebehu LRTI vrátane rizika vzostupu výskytu komplikácií a frekvencie nemocničnej liečby.


Lower respiratory tract infections – pneumonia and bronchiolitis
Lower respiratory tract infections (LRTIs) are the most frequent infections in children. Diagnostic and treatment is mostly clear, but we have to reevaluate our diagnostic a terapeutic advances according new meta-analysis. Because of increasing number of immunocompromised and immatured children, increasing number of multiresistent bacterial species, new viruses, new atypical clinical picture. The result is possible changes during LRTI, including the risk of an increase in complications and the frequency of hospital treatment.
Keywords: lower respiratory tract infections, pneumonia, bronchiolitis
infekcie dolných dýchacích ciest pneumónia bronchiolitída
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 317-319
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by