Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Indikácie endoskopických gastrointestinálnych vyšetrení v pediatrii
Miroslava Petrášová
Aj v pediatrickej populácii sú endoskopické výkony dôležitou súčasťou diagnostiky mnohých gastrointestinálnych ochorení, často jednou z kľúčových pomôcok na stanovenie aktivity a manažmentu chronických ochorení
a v neposlednom rade aj terapeutickým nástrojom v špecifických situáciách. V ostatných rokoch prešla endoskopia výraznými technologickými pokrokmi, čo viedlo k zvyšujúcemu sa počtu diagnostických aj terapeutických endoskopických intervencií. V článku predkladáme spoločné odporúčania medzinárodných odborných spoločností na gastrointestinálne endoskopické prístupy u pediatrických pacientov.

Indications for gastrointestinal endoscopy in pediatric patients
Endoscopy is an important part for investigation in number of gastrointestinal disorders, very often a central tool of evaluation and management of chronic diseases, and also a terapeutic procedure in specific situations even in pediatric population. Technological improvements
in endoscopic procedures during last decades have contributed to an increasing number of
diagnostic and therapeutic applications. In this article we provide consensus-based recommendations from international expert societies of gastrointestinal endoscopy approaches for pediatric patients.
Keywords: esophagogastroduodenoscopy in pediatric patients, colonoscopy in pediatric patients, diagnostic and therapeutic indications for endoscopy in children
ezofagogastroduodenoskopia v pediatrii kolonoskopia v pediatrii diagnostická a terapeutická indikácia endoskopie v pediatrii
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 207 – 213
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by