Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
IBD a riziko kolorektálneho karcinómu
Peter Lietava
Chronický zápalový stav obsiahnutý v nešpecifickom črevnom zápale (IBD) zvyšuje riziko kolorektálneho karcinómu (KRK) s účasťou ďalších rizikových faktorov a mikrobiómu. Rozpoznávanie rizikových faktorov, implementácia vhodného dohľadu a identifikovanie vysokorizikových pacientov je kľúčové pre manažovanie rizika KRK u IBD pacientov.

Inflammatory bowel disease and risk of colorectal cancer
Chronic inflammatory state inherent in inflammatory bowel disease (IBD) increases the risk for colorectal cancer, with input from other risk factors and the microbiome. Recognizing risk factors, implementing appropriate surveillance, and identifying high-risk patients is crucial to managing the risk for colorectal cancer in IBD patients.
Keywords: IBD, Crohn’s disease, Ulcerative colitis, Colorectal cancer
IBD Crohnova choroba ulcerózna kolitída kolorektálny karcinóm
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 129 – 133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by