Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
GERD a riziko karcinómu pažeráka
Peter Bánovčin, Martin Ďuríček
Vzťah medzi gastroezofágovou refluxovou chorobou pažeráka a adenokarcinómom pažeráka je dlhodobo známy. Napriek extenzívne študovanej problematike jednotlivé mechanizmy vedúce k vzniku adenokarcinómu nie sú objasnené. V prevencii vzniku adenokarcinómu sa vyvíja veľké úsilie, pričom posledné dekády priniesli významný posun v diagnostike a hlavne v endoskopickej terapii premalígnych lézií aj skorých štádií adenokarcinómu. Zatiaľ najúčinnejšou stratégiou sa javí identifikácia rizikovej populácie, kvalitné endoskopické sledovanie pacientov a prípadná eliminácia rizikových lézií. Pochopenie exaktnej patogenézy kaskády reflux – Barrett – karcinóm a súčasná stratifikácia rizikových pacientov sú esenciálne pre budúce preventívne, farmakologické a endoskopické intervencie.

GERD and the risk of esophageal carcinoma
The relationship between gastroesophageal reflux disease and esophagal adenocarcinoma is well established. Despite being extensively studied, the precise mechanisms that lead to adenocarcinoma have not been established, yet. Substantial effort is being exerted in preventive strategies. The last decades have brought a significant improvement in the diagnosis and endoscopic therapy of premalignant lesions and early stages of cancer. For now, the most efficient strategy is the identification of the population at risk, high-quality endoscopic surveillance and elimination of the suspicious lesions. Understanding of the exact pathogenesis of the cascade reflux-Barrett-carcinoma and stratifying the patients at risk is essential for subsequent preventive, pharmacological and endoscopic interventions.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, GERD, Barrett’s esophagus, esophageal adenocarcinoma
gastroezofágová refluxová choroba GERD Barrettov pažerák
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 117 – 123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by