Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Fibrilácia predsiení a implantácia stimulačného systému
Erika Komanová
Fibrilácia predsiení predstavuje bežnú poruchu rytmu, ktorej prevalencia sa vekom zvyšuje. Implantáciou trvalého kardiostimulátora je možné vo vybranej skupine pacientov zlepšiť kvalitu života. Pri rozhodovaní o stimulačnom režime treba zohľadniť okrem poruchy rytmu aj pridružené srdcovocievne ochorenia. Implantovaný kardiostimulačný systém následne umožňuje zlepšiť starostlivosť o pacienta s asymptomatickými epizódami fibrilácie predsiení.


Atrial fibrillation and implantation of the stimulation system
Atrial fibrillation is a common cardiac rhythm disturbance that increases in prevalence with advancing age. By implanting a permanent pacemaker, it is possible to improve the quality of life in a selected group of patients. In addition to arrhythmia, associated cardiovascular diseases should be considered when deciding on a pacing mode. The implanted pacing system subsequently can improve treatment of a patient with asymptomatic episodes of atrial fibrillation.
Keywords: atrial fibrillation, bradycardia, permanent cardiac pacing
fibrilácia predsiení bradykardia
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 131-134
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by