Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE UŽÍVANIE ANTIKONCEPCIE
N. KONRÁDYOVÁ, K. RIMÁROVÁ
SÚHRN

V súčasnosti je na trhu k dispozícii veľa druhov antikoncepcie, napriek tomu sa ročne na svete zaznamenáva veľké množstvo neplánovaných a neželaných tehotenstiev a potratov, ktoré sú často ich nepriaznivým následkom. Táto práca prináša prehľad základných bariér a faktorov, ktoré majú vplyv na užívanie antikoncepcie ženami v produktívnom veku.


SUMMARY

Many types of contraceptives are currently available on the market. However, there is still a large number of unplanned and unwanted pregnancies and abortions in the world each year, which are often their adverse consequence. This work provides an overview of the primary barriers and factors that affect the use of contraceptives by women in the childbearing age.

Keywords: contraceptives, using barriers, ethnicity, religion, knowledge
antikoncepcia bariéry v užívaní etnicita náboženstvo vedomosti
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s.  – 123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by