Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Faktory ovplyvňujúce úspešnosť cyklu asistovanej reprodukcie
Pavel Texl, Kateřina Wagnerová, Hana Gocníková, Pavlína Motlová, Jakub Texl, Jan Koláček
Asistovaná reprodukcia je veľmi rýchlo sa vyvíjajúci odbor. Úspešnosť je do značnej miery daná genetickými predpokladmi gamét (spermií a oocytov) získaných od pacientov. Základným cieľom kliník asistovanej reprodukcie by malo byť zachovať kvalitu gamét a vzniknutých embryí na čo najvyššej možnej úrovni. Na to je nevyhnutný kvalifikovaný personál, moderné postupy a prístrojové vybavenie. Každý stres spôsobený nevhodnými podmienkami alebo manipuláciou môže mať pre gaméty a embryá ďalekosiahle dôsledky.

Factors influencing the successfulness of an assisted reproduction cycle
Assisted reproduction is a rapidly evolving field of science. Success is largely determined by the genetic predisposition of gametes (sperm and oocytes) obtained from patients. The basic goal of assisted reproduction clinics should be to maintain the quality of gametes and resulting embryos at the highest possible level. This requires qualified personnel, modern procedures and equipment. Any stress caused by inappropriate conditions or manipulation can have far-reaching consequences for gametes and embryos.
Keywords: IVF, success rate, assisted reproduction
IVF úspešnosť asistovaná reprodukcia
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 196-199
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by