Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Depresia pri Parkinsonovej chorobe
Jana Švantnerová, Michal Minár
Parkinsonova choroba (PCH) je neurodegeneratívne ochorenie charakteristické prítomnosťou intracelulárnych Lewyho teliesok a zánikom dopamínergných neurónov v pars compacta substantia nigra. Signifikantné príznaky depresie sa vyskytujú u viac ako 50 % pacientov s PCH, u 30 % predchádzajú depresívne prejavy motorickým symptómom. Napriek závažnému vplyvu depresie na prognózu PCH je často nedostatočne diagnostikovaná a pacienti nedostávajú adekvátnu terapiu. Jedným z dôvodov je prekrývanie prejavov oboch ochorení. V odbornej verejnosti zatiaľ neexistuje jednoznačný konsenzus optimálneho prístupu k terapii depresie u pacientov s PCH. Zohľadňujúc dostupné vedecké údaje a klinickú skúsenosť je liekom prvej voľby antidepresívum zo skupiny tricyklík (TCA) alebo inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Vzhľadom na závažný vplyv depresie na priebeh a prognózu PCH treba týchto pacientov cielene vyhľadávať a indikovať adekvátnu terapiu.


Depression in Parkinson’s disease
Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by Lewy body inclusions and dopaminergic neuronal death in pars compacta of substantia nigra. More than 50% of PD patients display clinically significant depressive symptomatology, in 30% depression occurs before the onset of motor symptoms. In spite of its serious impact on the prognosis of PD, depression is often underdiagnosed and undertreated. It is partly due to many overlapping symptoms in depression and PD. Currently, no definite guidelines for the treatment of depression in patients with
PD can be provided. Based on scientific data and clinical experience TCAs (tricyclic antidepressants) and SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) can be a first-line pharmacologic agent for the treatment of PD depression. Considering the serious impact of depression on course and prognosis of PD, it is neccessary to detect these patients and provide them adequate therapy.
Keywords: Parkinson’s disease, depression, nonmotor symptoms
Parkinsonova choroba depresia nemotorické príznaky
Neurológia 2020; 15 (2): -108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by