Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Degenerácia priľahlého segmentu po prednej krčnej diskektómii a fúzii
René Opšenák, Martin Benčo, Martin Hanko, Pavol Snopko, Branislav Kolarovszki
Degenerácia priľahlého pohybového segmentu po prednej krčnej diskektómii a indukcii fúzie môže viesť k opätovnému vzniku kompresie nervových štruktúr, k poruche segmentového sagitálneho profilu a k zníženiu rozsahu pohybu v priľahlom segmente. Morfologicky sa prezentuje vo forme osteofytov, unkovertebrálnej neoartrózy, degenerácie priľahlého intervertebrálneho disku a kalcifikácie predného pozdĺžneho väzu. Medzi preventívne metódy patrí eliminácia použitia konvenčnej krčnej dlahy a totálna artroplastika. Alternatívou fixácie intersomatickej klietky konvenčnou krčnou dlahou je použitie klietok s integrovanou dlahou.


Adjacent segment degeneration after anterior cervical discectomy and fusion
The degeneration of adjacent motion segment after anterior cervical discectomy and induction of fusion may lead to re-formation of nerve structure compression, segmental sagittal malalignment and decrease of motion range in the adjacent segment. Adjacent segment degeneration is presented morphologically in the form of osteophytes, unkovertebral neoarthrosis, degeneration of adjacent intervertebral disc and calcification of anterior longitudinal ligament. Preventive methods includes elimination of conventional cervical plate and total disc replacement. An alternative to fixing an intersomatic cage with a conventional cervical plate is to use of cages with an integrated plate.
Keywords: adjacent segment degeneration, total disc replacement, cage with integrated plate
degenerácia priľahlého segmentu totálna artroplastika klietka s integrovanou dlahou
Neurológia 2020; 15 (2): -100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by