Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
CT perfúzia myokardu – funkčné hodnotenie koronárnej choroby srdca
Claudia Gibarti, Andrea Gallovičová, Mikuláš Huňavý, Jozef Gonsorčík
CT koronarografia má dôležitú úlohu v diagnostike symptomatických pacientov s nízkou až strednou predtestovou pravdepodobnosťou ischemickej choroby srdca (ICHS). S postupným vývojom CT technológií došlo k zavedeniu novej diagnostickej modality, a to CT perfúzie myokardu (CTP), ktorá v kombinácii s CT koronarografiou poskytuje široké možnosti a výhody v hodnotení anatómie koronárneho riečiska a perfúzie myokardu počas farmakologickej záťaže. Cieľom článku je stručne charakterizovať diagnostické možnosti, technické parametre, protokoly a indikácie tohto vyšetrenia.


CT myocardial perfusion – Functional evaluation of coronary disease
CT coronary angiography has an important role in the diagnosis of symptomatic patients with low to intermediate pre-test probability of ischemic heart disease. With the gradual development of CT technologies a new diagnostic modality was introduced, namely CT myocardial perfusion, which, in combination with CT coronary angiography, provides a wide range of possibilities and advantages in the evaluation of coronary arteries anatomy and myocardial perfusion during pharmacological stress. The aim of this article is to briefly characterize this examination, namely diagnostic possibilities, technical parameters, protocols and indications.
Keywords: CT coronary angiography, CT myocardial perfusion, coronary heart disease, myocardial ischemia.
CT koronarografia CT perfúzia myokardu koronárna choroba srdca
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 157-162
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by