Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Chronická pankreatitida - rizikový faktor karcinomu pankreatu
Petr Dítě, Martina Bojková, Lumír Kunovský, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Martin Blaho, Arnošt Matínek
Chronický zánět je možným rizikovým faktorem v indukci karcinomů. V gastroenterologii jsou známy sekvence např. chronická gastritida – karcinom žaludku, chronická hepatitida – jaterní cirhóza – hepatocelulární karcinom nebo kolitida – karcinom tlustého střeva.
Totéž platí i u osob s chronickou pankreatitidou, a to bez ohledu na etiologii pankreatitidy, i když se zdá, že zvláště rizikovým faktorem je alkohol a neobyčejně častým je vznik pankreatického karcinomu u osob s hereditární pankreatitidou. Platí, že riziko vzniku pankreatického karcinomu u osob s chronickou pankreatitidou stoupá s dobou jejího trvání.
Mezi nové faktory, které se mohou významně podílet na procesu kancerogeneze v terénu chronického zánětu, resp. chronické pankreatitidy, a to zvláště u obézních osob, patří adipocytokiny. Protože obesita je jedním z faktorů vzniku pankreatického karcinomu, je těmto látkám v poslední době věnována značná pozornost.
Pankreatický karcinom patří stále mezi velké výzvy v gastroenterologii. Jeho většinou pozdní diagnostika, tvorba metastáz u již malých nádrů jsou zřejmě zásadními faktory, proč přežití 5 let u osob s karcinomem patří k jednomu nejnižších nejen mezi onkologickými onemocněními v gastroenterologii. Proto identifikace nádorovým onemocněním ohrožených osob se nabízí jako jeden z efektivních přístupů nejen stran časné diagnostiky, ale i efektivní léčby.

Chronic pancreatitis – a risk factor of pancreatic carcinoma
Chronic inflammation is a possible risk factor in carcinoma induction. In gastroenterology, there are known terms, e.g. chronic gastritis - gastric carcinoma, chronic hepatitis – cirrhosis of the liver – hepatocellular carcinoma, or colitis – large intestine carcinoma.
The same is valid for people with chronic pancreatitis, regardless of aetiology of pancreatitis. Even alcohol seems to be an especially risky factor, and origination of pancreatic carcinoma is extremely frequent in people with hereditary pancreatitis. The risk of pancreatic carcinoma origination in people with chronic pancreatitis is growing with the length of its duration.
Adipocytokines belong among new factors which might significantly contribute to the process of carcinogenesis in the terrain of chronic inflammation, or chronic pancreatitis, especially in obese patients. As obesity is one of the factors of pancreatic carcinoma origination, recently significant attention is paid to these substances.
Pancreatic carcinoma still belongs to the permanent challenges in gastroenterology. Its mostly late diagnosis, creation of metastases in an already small tumour are essential factors why 5-year survival in people with carcinoma belongs to one of the lowest not only among oncologic diseases in gastroenterology. Therefore, identification of tumorous disease in endangered people comes into consideration as one of the most effective approaches not only regarding an early diagnosis but also effective therapy.
Keywords: chronic pancreatitis, chronic inflammation, mediators of inflammation, adipocytokines, pancreatic cancer
chronická pankreatitida chronický zánět mediátory zánětu adipokiny karcinom pankreatu
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 113 – 115
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by