Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Celiakia a nádorové ochorenia tenkého čreva
Božena Pekárková, Boris Pekárek
Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré sa manifestuje po požití lepku a príbuzných bielkovín u geneticky predisponovaných jedincov. Nasledujúca zápalová odpoveď vedie k poškodeniu sliznice tenkého čreva, ktoré má určité mikroskopické charakteristiky. Po vysadení lepku chorobné zmeny ustupujú. Prevalencia ochorenia je v západných krajinách 0,5 – 1 %. Hoci ochorenie má u väčšiny pacientov benígny charakter, vo švédskej populačnej kohortovej štúdii so 49 829 pacientmi bola celiakia spojená s malým, ale štatisticky významne zvýšeným rizikom úmrtnosti(14). Je známa spojitosť medzi celiakiou a niektorými malignitami(1). Vek v čase stanovenia diagnózy je pravdepodobne rozhodujúcim faktorom rizika malignity(2,5). Menovite je známe zvýšené riziko T-bunkového lymfómu, adenokarcinómu tenkého čreva a skvamózneho (spinocelulárneho) karcinómu pažeráka.

Celiac disease and neoplastic diseases of the small intestine
Celiac disease is an autoimmune disease that manifests after the ingestion of gluten and related proteins in genetically predisposed individuals. The following inflammatory response leads to damage to the small intestinal mucosa, which has some microscopic characteristics. Disease changes recede after gluten withdrawal. The prevalence of the disease in Western countries is 0.5 – 1 %. Although the condition is benign in most patients, there is a known association between celiac disease and some malignancies(1). The age at the time of diagnosis is likely to be a determining factor in the risk of malignancy(2,5). There is also an increased risk of T-cell lymphoma, small bowel adenocarcinoma and squamous cell carcinoma.
Keywords: celiac disease, delayed diagnosis, higher age, lymphoma, small bowel adenocarcinoma
celiakia oneskorená diagnostika vyšší vek lymfóm
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 135 – 136
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by