Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Akútna infekčná hnačka a jej manažment v krajinách Európy
Radoslav Daniš, Igor Šturdík, Martin Huorka
a samolimitujúce ochorenie, iba v niektorých prípadoch prechádza do protrahovanej formy. Z epidemiologických analýz vyplýva, že väčšina akútnych infekčných hnačiek v Európe je zapríčinená vírusovou infekciou. Hoci základom liečby tohto ochorenia by mala byť jednoznačne hydratácia (príp. rehydratácia), v praxi sa často uplatňuje aj farmakologická liečba, od ktorej pacient očakáva najmä skrátenie trvania a zmiernenie symptomatiky ochorenia. Pri farmakologickej liečbe musíme konštatovať, že v Slovenskej republike sa v praxi vyskytujú určité historicky zaužívané stereotypy, ktoré nenachádzajú oporu v modernej medicíne založenej na dôkazoch. V tomto prehľadovom článku prinášame aktuálny pohľad na manažment akútnej infekčnej hnačky v rozvinutých krajinách.

Acute infectious diarrhoea and its management in the European countries
Infectious diarrhoea belongs among the most frequent intestinal illnesses. Mostly it manifests as an acute yet self-limiting sickness, and only in a few cases, it proceeds to a prolonged form. Epidemiological analyses have shown that in Europe, most cases of acute infectious diarrhoea are caused by viral infections. Although simple hydration (or rehydration) should form the basis of treating this illness, in practice pharmacological therapy is often used, since the patient demands a shortened duration of the disease, along with a relieving of its symptoms. It should be stated that in pharmacological therapy in the Slovak Republic, there occur certain historical stereotypes which do not have justification in modern evidence-based medicine. In this review article, we present a contemporary look at the management of acute infectious diarrhoea in developed countries.
Keywords: infectious diarrhoea, viral diarrhoea, rehydration, pharmacological therapy, loperamide, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus
infekčná hnačka vírusová hnačka rehydratácia farmakologická liečba loperamid Saccharomyces boulardii
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 150 – 155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by